Linux Hosting

Start Plus

63.000 vnđ/tháng

600MB
Dung lượng

15GB 
Băng thông

15
Địa chỉ Email

0
Addon Domain

Unlimited
Sub Domain

Unlimited Park/Alias
Domain

1
My SQL

Silver

90.000 vnđ/tháng

800MB
Dung lượng

Unlimited
Băng thông

25 
Địa chỉ Email

0
Addon Domain

Unlimited
Sub Domain

Unlimited Park/Alias
Domain

3 
My SQL

Silver Plus

135.000 vnđ/tháng

1.100MB
Dung lượng

Unlimited
Băng thông

40 
Địa chỉ Email

1
Addon Domain

Unlimited
Sub Domain

Unlimited Park/Alias Domain

5 
My SQL

Gold

160.000 vnđ/tháng

1.500MB
Dung lượng

Unlimited
Băng thông

Unlimited
Địa chỉ Email

2
Addon Domain

Unlimited
Sub Domain

Unlimited Park/Alias Domain

7
My SQL

Gold Plus

250.000 vnđ/tháng

3.000MB
Dung lượng

15GB 
Băng thông

Unlimited
Địa chỉ Email

3
Addon Domain

Unlimited
Sub Domain

Unlimited Park/Alias Domain

9
My SQL

Platium

380.000 vnđ/tháng

5.000MB
Dung lượng

Unlimited
Băng thông

Unlimited
Địa chỉ Email

4
Addon Domain

Unlimited
Sub Domain

Unlimited Park/Alias Domain

15
My SQL

 

(Chư bao gồm VAT)